دایه دایه (زیباترین و قدیمی ترین آهنگ لری)

3 تیر 1390 ساعت 01:11 ب.ظ

چشیامه نونید افتو قشنگه

کر لر تا دم مرگ چی شیر میجنگه

دایه دایه وقت جنگه
قطارکی بالا سرم پرش ده شنگه

زین و برگم بونید وو مادیونم
خبر مه بوریتو سی هالوونم

دایه دایه وقت جنگه
قطارکی بالا سرم پرش ده شنگه

د قلا کرده و در شمشیر وه دستش
چی طلا برق میزنه لقوم اسبش

دایه دایه وقت جنگه
قطارکی بالا سرم پرش ده شنگه

نازیه تو سی بکو جومه ورته
دور کردن تو قورسو شیر نرته

دایه دایه وقت جنگه
قطارکی بالا سرم پرش دِ شنگه

برارونم خیلین هزار هزارن
سی تقاص خین مه سر ور میارن

دایه دایه وقت جنگه
قطارکی بالا سرم پرش ده شنگه
کر لر تا دم مرگ چی شیر میجنگه

ترجمه در ادامه مطلب

چشیامه نونید افتو قشنگه

کر لر تا دم مرگ چی شیر میجنگه

دایه دایه وقت جنگه
قطارکی بالا سرم پرش ده شنگه

زین و برگم بونید وو مادیونم
خبر مه بوریتو سی هالوونم

دایه دایه وقت جنگه
قطارکی بالا سرم پرش ده شنگه

د قلا کرده و در شمشیر وه دستش
چی طلا برق میزنه لقوم اسبش

دایه دایه وقت جنگه
قطارکی بالا سرم پرش ده شنگه

نازیه تو سی بکو جومه ورته
دور کردن تو قورسو شیر نرته

دایه دایه وقت جنگه
قطارکی بالا سرم پرش دِ شنگه

برارونم خیلین هزار هزارن
سی تقاص خین مه سر ور میارن

دایه دایه وقت جنگه
قطارکی بالا سرم پرش ده شنگه
کر لر تا دم مرگ چی شیر میجنگه

-------------------

چشیامه = چشمامو
افتو = آفتاب
کر = پسر
چی = مثل
دایه = مادر (جایی خواندم که این اسم خاص است)
پرش دِ شنگه = پر از فشنگه
بونید = بگذارید
بوریتو = ببرید
سی هالوونم = برای دایی هایم
ز قلا کرد و در = از قلعه آمده بیرون
لقوم = لگام-افسار
نازیه = ای نازی (ظاهرا باز اسم خاص است)
ته سی بکو = تو سیاه بکن
جومه برته = جامه تنت را
دور کردن = آویزان کردن
قورسو = گورستان
برارون = برادران
سی تقاص خین مه = برای انتقام خون من

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo